เอกสารการสมัคร - 1112Delivery Driver

เอกสารการสมัคร

สมัครเป็นคนขับ 1112 Delivery
ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

รูปบัตรประชาขน

รูปบัตรประชาชน

รูปถ่ายใบขับขี่

รูปถ่ายใบขับขี่

รูปถ่ายทะเบียนรถ

รูปถ่ายทะเบียนรถ

รูปถ่ายรถมอเตอร์ไซด์

รูปถ่ายรถมอเตอร์ไซด์

รูปถ่าย พ.ร.บ.

รูปถ่าย พ.ร.บ.

เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เอกสารตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม