ขั้นตอนการสมัคร - 1112Delivery Driver

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน​์โหลดแอปพลิเคชั่น 1112 Driver ได้ที่ App Store และ Play Store โดยคลิกบนรูปด้านล่างนี้

หลังจาก Download App แล้ว ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

 • เลือกจังหวัดที่ต้องการสมัคร (ปริมณฑล ให้เลือกกรุงเทพมหานคร)
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • คลิกสมัครบัญชี

กรอกที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลส่วนตัว

 • สามารถกรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยได้ทั้ง 2 บรรทัด
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และกรอกให้ครบถ้วน

แนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกเลขบัตรประชาชน

 • ตรวจสอบว่าเอกสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่หมดอายุ
 • ตรวจสอบรูปที่แนบให้เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถัวน

ตัวอย่างรูปบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

แนบรูปถ่ายใบขับขี่ และกรอกวันหมดอายุ

 • ตรวจสอบว่าเอกสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • ยังไม่หมดอายุ
 • ตรวจสอบรูปที่แนบให้เห็นข้อมูลชัดเจน และครบถ้วน

ตัวอย่างรูปใบขับขี่ที่ถูกต้อง

แนบรูปถ่ายทะเบียนรถ

 • ถ่ายรูปเฉพาะรูปป้ายทะเบียนรถให้มองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างรูปทะเบียนรถที่ถูกต้อง

แนบรูปถ่ายด้านข้างให้มองเห็นเต็มคัน

ตัวอย่างรูปรถที่ถูกต้อง

แนบรูปถ่าย พรบ. และกรอกเลขกรมธรรม์

 • ตรวจสอบว่าเอกสารอยู่ในสภาพที่สมบรณ์ ยังไม่หมดอายุ
 • ตรวจสอบรูปที่แนบให้เห็นเลขกรมธรรม์ชัดเจน

ตัวอย่างรูปที่ถูกต้อง

ทำแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์

 • คนขับต้องทำคะแนนได้เต็ม 20/20 ถึงจะผ่านเกณฑ์
 • หากยังทำคะแนนได้ไม่เต็ม สามารถดูวีดีโอ และทำข้อสอบใหม่ได้

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และกรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐาน

 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็น 1 ใน ขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 • ข้อมูลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ใช้แนบส่งมา จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ระบุ
 • ตรวจสอบรูปที่แนบให้เห็นข้อมูลชัดเจน

ตัวอย่างรูปการพบประวัติ >>

ตัวอย่างรูปการไม่พบประวัติ >>

คลิกลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อแนบประวัติอาชญากรรม

แบบฟอร์มการแนบเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ให้รอการตรวจสอบเพื่ออนุมัติเปิดระบบ ภายใน 48 ชม. ทาง SMS

ร่วมงานกับ 1112 Delivery

อาชีพอิสระ สร้างรายได้เสริม ขับได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

สมัครเป็นคนขับ ผ่านแอป