ประเภทคนขับ - 1112Delivery Driver

ประเภทคนขับ

คนขับประจำโซน (T1)

เหมาะกับคนที่มีเวลา วิ่งงานเยอะๆ

 • ลงเวลาทำงานตามตาราง ในโซนที่กำหนด
 • คนขับ T1 ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน
 • มีชั่วโมงออนไลน์และมีงานสำเร็จตามเงื่อนไข
 • มีค่าชั่วโมงออนไลน์ เหมาทั้งวันเริ่มต้นที่ 211 บาท/วัน*
 • กรุงเทพฯ : ค่ารอบเริ่มต้น 45 บาท (กม.ที่ 1-4.99)
 • ต่างจังหวัด : เริ่มต้นที่ 40 บาท (กม.ที่ 1-4.99)
 • ตั้งแต่ กม.ที่ 5 – 10.99 บวกเพิ่มกม.ละ 7บาท
 • ตั้งแต่ กม.ที่ 11 เป็นต้นไป บวกเพิ่มกม.ละ 12 บาท

* เมื่อมีอัตราคะแนนรับงานเฉลี่ยหรือเท่ากับ 90% ขึ้นไป ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนเท่านั้น
และมีชั่วโมงออนไลน์และมีงานสำเร็จตามเงื่อนไข (ค่าชั่วโมงทำจ่ายเป็นรายสัปดาห์)

คนขับอิสระ (T2)

เหมาะกับสายร่อน รับงานตามความสะดวก

 • เลือกเวลาทำงานได้เอง วิ่งรับงานได้ทุกโซน
 • กรุงเทพฯ : ค่ารอบเริ่มต้น 45 บาท (กม.ที่ 1-4.99)
  ต่างจังหวัด: เริ่มต้นที่ 40 บาท (กม.ที่ 1-4.99)
 • ตั้งแต่ กม.ที่ 5 – 10.99 บวกเพิ่มกม.ละ 7บาท
 • ตั้งแต่ กม.ที่ 11 เป็นต้นไป บวกเพิ่มกม.ละ 12 บาท
 • ค่าชั่วโมงเริ่มต้นที่ 10 บาท*

* เมื่อชั่วโมงนั้นมีการส่งงานสำเร็จอย่างน้อย 1 งาน
(เงินค่าชั่วโมงตัดรอบเที่ยงคืน เข้าวันถัดไป)

ร่วมงานกับ 1112 Delivery

อาชีพอิสระ สร้างรายได้เสริม ขับได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

สมัครเป็นคนขับ ผ่านแอป